Dr. med. Annette Klöpper-Auffermann: 53.491000, 10.207700