Nachhaltigkeitspavillon Osaka9: 53.542800, 9.998720